Miroslav Surmánek je advokátem od roku 2014.

Poskytuje právní služby ve všech oblastech práva, přičemž se zaměřuje zejména na obchodní, občanské a pracovní právo.

Jeho další specializací je poskytování právních služeb italské klientele.

Je advokátem zapsaným v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 15679.

Vystudoval právo a právní vědu na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Po skončení studií působil v pražské advokátní kanceláři se zaměřením na mezinárodní klientelu.

Jazyky: čeština, slovenština (rodilý mluvčí), angličtina, italština.

"aspire to greater things"

Mgr. Miroslav Surmánek

advokát | attorney | avvocato 

M: +420 773 868 728

@: surmanek@speromeliora.com