SPERO MELIORA je vystavěna na ideách svobody spojené s odpovědností. To jsou dvě vzájemně se doplňující a vyvažující kategorie, jež není možné od sebe s úspěchem oddělit.

Naší vizí je přispívat svojí aktivitou k naplňování a prosazování hodnot demokracie a svobody v každodenním životě. Jsme přesvědčení o tom, že právo je víc, než soubor autoritativních textů. Svoboda je víc, než domáhání se vlastních práv. A jsme si jisti, že spravedlnost je víc, než jenom formální uspořádání vztahů.

Naší vizí je bojovat za každé, i to nejmenší právo a nárok našich klientů a přitom přispívat k naplňování ducha zákonů.

Na naší vizi chceme pracovat jako tým lidí, kteří se znají a vzájemně si důvěřují. To předpokládá dobré dlouhodobé vzájemné vztahy a důvěru uvnitř organizace i navenek. Naše kolegiální vize stojí na přesvědčení, že „mnohem víc pro tebe udělá člověk, jenž si tě váží, než ten, kdo se tě bojí“.  

Staňte se součástí SPERO MELIORA, světa, jehož prostřednictvím dokážeme skutečný svět proměnit k lepšímu.

Společně doufáme. Společně usilujeme. Společně měníme. Společně chráníme.

A nikdy nepřestáváme.

SPERO MELIORA

„aspire to greater things“