- Žádost o posečkání daně

- Námitka proti úkonu správce daně při placení daní

- Žádost o prominutí penále

- Žádost o prominutí úroků z prodlení a úroků z posečkané částky

- Zastupování při daňové exekuci

- Zpracování návrhu na odklad daňové exekuce

- Zpracování návrhu na zastavení daňové exekuce

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *