• obecné poradenství v oblasti obchodního práva
 • obchodní závazkové vztahy
 • obchodní právo s mezinárodním prvkem
 • sepisování smluv z oblasti obchodního práva
 • zakládání obchodních společností
 • organizace valných hromad a sepisování potřebné dokumentace
 • přeměny společností
 • zvyšování nebo snižování základního kapitálu
 • právní služby ve vztahu k obchodnímu rejstříku
 • právní služby ve vztahu k živnostenskému úřadu
 • právní služby ve vztahu ke katastru nemovitostí
 • akvizice
 • zakládáni offshore společností
 • likvidace obchodních společností
 • živnostenské právo
 • veřejné zakázky
 • patenty a ochranné známky
 • franchising
 • internetové právo
 • právní posudky a odborná vyjádření

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *