Lukáš Taschner je daňový poradce zapsaný v Komoře daňových poradců pod ev. č. 4727 a advokátním koncipientem zapsaným v České advokátní komoře pod ev. č. 38738.

Vystudoval právo a právní vědu na právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Daňovému právu se věnuje od roku 2008. Jako konzultant významných poradenských kanceláří nasbíral bohaté zkušenosti zejména v oblasti daně z příjmů právnických osob. 

Od roku 2011 se také specializuje na zastupování klientů při daňových kontrolách a při soudních sporech s finančním úřadem. Je členem odborné sekce správy daní a poplatků Komory daňových poradců ČR. Lukáš Taschner bojuje za práva a oprávněné zájmy daňových subjektů, aby nebyly ze strany spravců daně pošlapávány.

Jako advokátní koncipient se zajimá o problematiku zastupovaní obviněných a poškozených v oblasti hospodářských trestných činů.

"aspire to greater things"

Mgr. Lukáš Taschner

daňový poradce | tax advisor

M: +420 725 061 906

@: taschner@speromeliora.com