„Spravedlnost bez moci je bezbranná, moc bez spravedlnosti je tyranie.“