- Komplexní (právní, účetní a) daňové poradenství při zahájení podnikání

- Zpracování přihlášek k registraci ke všem druhům daní pro obchodní společnosti a podnikající fyzické osoby (tuzemské i zahraniční)

- Podání přihlášek k registraci a zastoupení při související komunikaci s finančním úřadem

- Zpřístupnění daňové informační schránky a její následné spravování

- Zastoupení při plnění oznamovacích povinností v případě změny registračních údajů

- Příjem korespondence od finančních úřadů

- Správa datové schránky