- vedení účetnictví spojeného se správou budov včetně příslušných daní dle aktuální legislativy

- přehledy dlužníků, zasílání upomínek, výzvy k zaplacení

- kompletní zpracování vyúčtování služeb spojených s užíváním jednotek