• obhajoba v trestním řízení
  • zastupování poškozených osob v trestním řízení
  • vymáhání náhrady škody po státu