• obecné poradenství v oblasti správního a přestupkového práva
  • zastupování v přestupkovém řízení
  • dopravní nehody
  • právo životního prostředí