• obecné poradenství v oblasti rodinného práva
  • majetkové vztahy před uzavřením manželství
  • zastupování v rozvodových a opatrovnických řízeních
  • právní pomoc v oblasti péče o nezletilé děti, výživné
  • vypořádání majetku
  • sepisování dohod v oblasti rodinného práva
  • právní posudky a odborná vyjádření