- Poradenství při nastavení převodních cen mezi společnostmi ve skupině

- Zpracování dokumentace k převodním cenám mezi společnostmi ve skupině

- Příprava žádostí o závazné posouzení finančního úřadu ohledně správnosti nastavení převodních cen

- Zastupování klientů při daňové kontrole, v odvolacím řízení a před správními soudy