Občanské právo

obecné poradenství v oblasti občanského práva...

Obchodní právo

obecné poradenství v oblasti obchodního práva...

Pracovní právo

obecné poradenství v oblasti pracovního práva...

Rodinné právo

obecné poradenství v oblasti rodinného práva...

Daňové a finanční právo

poradenství v oblasti daňového práva...

Správní a přestupkové právo

zastupování v přestupkovém řízení...

Trestní právo

obhajoba v trestním řízení...

Mezinárodní právo soukromé

právní posudky a odborná vyjádření...

Další služby

bezpečné úschovy peněz a jejich převody...