• obecné poradenství v oblasti pracovního práva
  • vznik, změna a skončení pracovního poměru
  • sepisování smluv z oblasti pracovního práva
  • náhrada škody a pracovní úrazy
  • sepisování pracovněprávní dokumentace (vnitřní pravidla, řády, směrnice)
  • poradenství v oblasti imigračního práva
  • právní aspekty zaměstnávání cizinců (pracovní povolení, povolení k pobytu)
  • zastupování zaměstnanců v pracovněprávních sporech
  • zastupování zaměstnavatelů v pracovněprávních sporech
  • právní posudky a odborná vyjádření