- Zastupovaní v rámci odvolacího řízení

- Zpracování odvolání proti dodatečnému platebnímu výměru

- Zdůraznění všech důvodů nesprávnosti a nezákonnosti napadeného platebního výměru

- Důsledné uplatňování všech práv daňového subjektu

- Dohled nad dodržováním základních zásad správy daní ze strany správce daně

- Předkládání důkazních prostředků svědčících ve prospěch daňového subjektu

- Dohled nad dodržením pravidel rozložení důkazního břemene ze strany správce daně

- Poukazování na relevantní judikaturu