• obecné poradenství v oblasti občanského práva hmotného i procesního
  • občanskoprávní závazkové vztahy
  • nemovitosti (převody, nájemní vztahy k bytům a prostorám určeným k podnikání, věcná břemena a zástavní právo)
  • sepisování smluv z oblasti občanského práva
  • autorské právo
  • náhrada škody
  • insolvence
  • due diligence
  • jednání s protistranou
  • právní posudky a odborná vyjádření