- Daňová stanoviska k problematice převodů staveb, pozemků a bytů z pohledu:
      - DPH
      - daně z příjmů
      - daně z nabytí nemovitých věcí

- Daňové posouzení prodeje nemovitosti formou „asset dealu“ a „share dealu“

- Specifické daňové problémy u pronájmu nemovitostí
      - zdanění vs. osvobození z hlediska DPH
      - úprava odpočtu DPH
      - pobídky v nájemních vztazích
      - revize nájemních smluv

- Problematika technického zhodnocení z hlediska daně z příjmů a DPH

- Daň z nemovitých věcí

- Daň z nabytí nemovitých věcí

- Zastupování při daňové kontrole, v odvolacím řízení a před správními soudy