Vedení mzdové agendy

 • Měsíční vedení mezd pro jednotlivé zaměstnance
 • Měsíční zpracování přehledů pro jednotlivé zdravotní pojišťovny a pro Správu sociálního zabezpečení
 • Přihlášky a odhlášky na příslušné zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení
 • Příprava prohlášení poplatníka daně k podpisu a jeho následná evidence
 • Čtvrtletní výpočet odvodů na zákonné pojištění
 • Zpracování ročních daňových výkazů a přehledů
 • Zpracování ročního zúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • Při odchodu zaměstnance vyplnění Evidenčního listu důchodového pojištění a odevzdání na Správu sociálního zabezpečení a zaměstnanci
 • Vystavení potvrzení o zdanitelných příjmech a Potvrzení o zaměstnání (zápočtový list)
 • Zajištění komunikace se všemi institucemi, kterých se dotýká zpracování mzdové agendy (příslušná Správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, příslušný Úřad práce a Finanční úřad)
 •  Účast při kontrolách prováděných těmito institucemi v rozsahu dle přání zadavatele