- Zdanění zahraničních příjmů českého daňového rezidenta

 - Zdanění příjmů českého daňového nerezidenta v České republice

 - Zdanění příjmů stálé provozovny v České republice

 - Správné nastavení převodních cen v rámci nadnárodního holdingu

 - Zpracování žádostí o osvobození od daně vybírané srážkou

 - Aplikace smluv o zamezení dvojího zdanění a právních předpisů Evropské unie