- Zastupování při jednání s finančními úřady ve veškerých daňových záležitostech

- Žádosti o prodloužení lhůt

- Nahlížení do daňových spisů

- Zastupování při místních šetřeních

- Zastupování při postupech k odstranění pochybností