- Komplexní (právní, účetní a) daňové poradenství pro fyzické osoby

- Zpracování a podání přiznání k dani z příjmů a k ostatním daním

- Zpracování a podání přehledů pro účely sociálního a zdravotního pojištění

- Komplexní (pracovněprávní, mzdové a) daňové poradenství pro zaměstnavatele

- Vedení mzdové agendy

- Zpracování všech povinných přehledů a hlášení zaměstnavatele za zaměstnance

- Odměňování zaměstnanců a zdanění benefitů

- Posouzení daňových aspektů přeshraničního zaměstnávání (včetně dopadů na sociální a zdravotní pojištění)