- Registrace k DPH

- Přiznání k DPH, souhrnná hlášení, evidence k režimu přenesení daňové povinnosti, hlášení Intrastat

- Příprava žádostí o vrácení DPH z jiných členských států EU

- Příprava žádostí zahraničních společností o vrácení DPH z České republiky

- Komplexní poradenství v oblasti DPH

- Posouzení obchodních modelů z hlediska DPH

- Revize smluv z hlediska DPH

- DPH u přeshraničních transakcí v rámci EU i mimo ni

- Třístranné a řetězové obchody

- Dovoz a vývoz zboží

- Podpora při řešení každodenních problémů v oblasti DPH (daňová hot-line)

- Pomoc při zadržování nadměrného odpočtu finančním úřadem

- Zastupování klientů při daňové kontrole, v odvolacím řízení a před správními soudy