- Sepsání žaloby proti rozhodnutí správce daně

- Sepsání žaloby proti nezákonnému zásahu správce daně

- Sepsání kasační stížnosti

- Zastupování před správními soudy

- Zdůraznění všech důvodů nesprávnosti a nezákonnosti napadeného rozhodnutí nebo nezákonného zásahu

- Důsledné uplatňování všech práv daňového subjektu

- Předkládání důkazních prostředků svědčících ve prospěch daňového subjektu

- Poukazování na relevantní judikaturu