- Zpracování odborných stanovisek k výkladu a aplikaci daňových zákonů na konkrétní situace

- Zpracování odborných manuálů, vnitropodnikových postupů a interních směrnic

- Podpora při řešení každodenních daňových problémů v rámci daňové hot-line

- Příprava žádostí o závazná a nezávazná stanoviska daňové správy