Zpracování a podání:

- přiznání k dani z příjmů

- vyúčtování daně vybírané srážkou

- přiznání k DPH, souhrnného hlášení a evidence k režimu přenesení daňové povinnosti

- přiznání k dani z nemovitých věcí

- přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí

- přiznání k dani silniční

- přiznání ke spotřebním a energetickým daním

- výkazu pro Intrastat

- dalších povinných hlášení

Zpracování všech výše uvedených dokumentů zahrnuje daňový audit správnosti účetnictví a/nebo dalších předaných podkladů v dohodnutém rozsahu.