- Zastupování při daňové kontrole

- Důsledné uplatňování všech práv daňového subjektu

- Dohled nad dodržováním základních zásad správy daní ze strany správce daně

- Předkládání důkazních prostředků svědčících ve prospěch daňového subjektu

- Dohled nad dodržením pravidel rozložení důkazního břemene ze strany správce daně

- Reakce na výzvy k prokázání skutečností

- Vyjádření k výsledku kontrolního zjištění

- Poukazování na relevantní judikaturu