- Vedení peněžního deníku a knih závazků a pohledávek

- Evidence DPH, záznamní povinnost

- Evidence hmotného a nehmotného majetku

- Přehledy o příjmech pro ČSSZ a zdravotní pojišťovnu