- Kompletní zpracování účetnictví včetně účetní závěrky

- Zpracování účetních výkazů a přílohy

- Poradenství při sestavování výroční zprávy

- Evidence DPH, záznamní povinnost

- Evidence dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku včetně výpočtu odpisů

- Skladová evidence zásob

- Zastupování klienta u finančního úřadu

- Rekonstrukce účetnictví předešlých období